nuskelti

nuskelti
nuskélti, nùskelia, nuskė́lė tr. 1. K skeliant atidalyti: Nuskė́lė [akmens] gabalą sklepu Drsk. Medys kuris per pusę nuskéltas, kuris visai nulaužtas Šr. Įsiutęs perkūnas nuskėlė ąžuolo viršūnę, sudraskė šakų vainiką . Nuskélti lentos kraštą . | refl. tr. K. 2. šnek. [i]smūgiu sužaloti, numušti, pramušti: Nuskėlė pakaušį su pagaliu Plng. Vienam antakį nuvožė, kitam kaktą nuskėlė LTR(Kp). Kiek nulaužei rankų, kojų, kiek nosių nuskėlei LTR(Kbr). | refl. tr.: Prašyk pondievo sveikatos i kad sektumias dar darbas, ka kramę nenusiskeltumi kame beidamas Trk. 3. šnek. nušauti: Aš juos du nuskė́liau i pabėgau Jrb. 4. nukirpti: Vienas palas nuskéltas, kitas ne Sdk. \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nuskelti — nuskélti vksm. Nuskélsi ąsõčio rañkeną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrauti — 1. žr. išrauti 1: Iš žemės atroviau medį su šaknimis J. Atrovė krūmus ir pasėjo linus Šts. ║ išpešti iš kūno: Rudenį bitės bubinam (tranams) sparnus atrauna, kojas atrauna Kkl. ║ refl. tr. nusiskinti: Būdavo alyvinių gražų, tai atsiraunu Lkm. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskelti — atskelti, àtskelia, atskėlė Š, BŽ79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskelk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskeltas DŽ1. Atskelk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskėlė Pb. Vienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskelti — išskelti, ìšskelia, išskėlė tr. K, Š; M 1. DŽ1 skeliant padaryti: Iš to lenkto uosio galėsim išskelti šlajom pavažas Sml. Iš balto diemedėlio išskelsiu irklelį LTR(Mrj). Ei išskel̃s, išskel̃s baltas lentužėles, dirbdins naujas staklužėles JV49.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudaužti — 1 nudaũžti, ia, nùdaužė tr. 1. SD387 smūgiu nuskelti, nulaužti: Puodeliui ąselė nudaužtà Ėr. Džinkt ir nudaužė pjūklą Žem. | refl. tr., intr.: Jis ragus nusidaũžęs KI31. Striungas nusidaužė, kaip užkliuvo ašis, o staiga patraukė arklys J. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskaldyti — iter. nuskelti. 1. N, K, NdŽ, DŽ1 skaldant atidalyti nuo kraštų, šonų, paviršiaus: Lovį dirbant, nuskaldyk nuo kraštų roną, jei par daug storas J. Nenuskaldytas akmuon I. Švendubrėn akmuoj didelis, ale nuskaldytas Drsk. Toks akmuo y[ra], kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskėlimas — nuskėlìmas sm. (2) 1. Ser, NdŽ, DŽ1 → nuskelti 1. | prk.: Rodant nuskėlimą žodžio A.Baran. 2. nuskelta vieta: Šių strėlių koteliai vidinėje pusėje turi po keletą nuskėlimų rš. skėlimas; antskėlimas; atskėlimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskelti — paskelti, pàskelia, paskėlė 1. tr. skeliant atidalyti, atskelti: Paskeldavo medžių i žibindavo Krž. | refl. tr.: Padėk po pečiu pliauckų – nebėra iš ko šakalių pasiskelti Jnš. 2. tr. Ser pajėgti skelti. 3. tr. NdŽ kurį laiką skelti. 4. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”